خرید فرش خوب
خرید انواع فرش

فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته

فروش فرش های قیمت مناسب 1200 شانه گل برجسته باکیفیت عالی به قیمتی کمتر از بازار فرش
نمایش 1 تا 45 (از 58 محصول)
فرش 1200 شانه گل برجسته تخفیفی طرح ترنج لوزی
شناسه محصول : 1224HB

 فرش 1200 شانه گل برجسته تخفیفی طرح ترنج لوزی 

6,750,000 تومان

فرش گلدانی کاشان 1200 شانه گل برجسته تخفیفی
شناسه محصول : 1223HB

 فرش گلدانی کاشان 1200 شانه گل برجسته تخفیفی 

6,750,000 تومان

فرش طرح گلدانی تخفیفی 1200 شانه گل برجسته
شناسه محصول : 1222HB

 فرش طرح گلدانی تخفیفی 1200 شانه گل برجسته 

6,750,000 تومان

فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته اسلیمی ترنج دار
شناسه محصول : 1221HB

 فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته اسلیمی ترنج دار 

6,750,000 تومان

فرش افشان اسلیمی 1200 شانه گل برجسته تخفیفی
شناسه محصول : 1220HB

 فرش افشان اسلیمی 1200 شانه گل برجسته تخفیفی 

6,750,000 تومان

فرش طرح لچک و ترنج 1200 شانه گل برجسته تخفیفی
شناسه محصول : 1226HB

 فرش طرح لچک و ترنج 1200 شانه گل برجسته تخفیفی 

6,750,000 تومان

فرش با ترنج کوچک 1200 شانه گلبرجسته تخفیفی
شناسه محصول : 1225HB

 فرش با ترنج کوچک 1200 شانه گلبرجسته تخفیفی 

6,750,000 تومان

فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح افشان اسلیمی
شناسه محصول : 1219HB

 فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح افشان اسلیمی 

6,750,000 تومان

فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح عروس
شناسه محصول : 1217HB

 فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح عروس 

6,750,000 تومان

فرش 1200 شانه طرح افشان گلریز گلبرجسته قیمت مناسب
شناسه محصول : 1216HB

 فرش 1200 شانه طرح افشان گلریز گلبرجسته قیمت مناسب 

6,750,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خشتی کتیبه تخفیفی
شناسه محصول : 1215HB

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خشتی کتیبه تخفیفی 

6,750,000 تومان

فرش تخفیفی ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح افشان
شناسه محصول : 1214HB

 فرش تخفیفی ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح افشان 

6,750,000 تومان

فرش لچک ترنج تخفیفی 1200 شانه گل برجسته کاشان
شناسه محصول : 1212HB

 فرش لچک ترنج تخفیفی 1200 شانه گل برجسته کاشان 

6,750,000 تومان

فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته خشتی ترنج دار
شناسه محصول : 1211HB

 فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته خشتی ترنج دار 

6,750,000 تومان

فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح نایین
شناسه محصول : 1210HB

 فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح نایین 

6,750,000 تومان

فرش پر نقش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته کاشان
شناسه محصول : 1209HB

 فرش پر نقش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته کاشان 

6,750,000 تومان

فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح ورساچه
شناسه محصول : 1208HB

 فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح ورساچه 

6,750,000 تومان

فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح ترنج حاشیه خشتی
شناسه محصول : 1206HB

 فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح ترنج حاشیه خشتی 

6,750,000 تومان

فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح خشتی
شناسه محصول : 1205HB

 فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح خشتی 

6,750,000 تومان

فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح افشان
شناسه محصول : 1204HB

 فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح افشان 

6,750,000 تومان

فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح اسلیمی
شناسه محصول : 1203HB

 فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح اسلیمی 

6,750,000 تومان

فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح افشان ترنج دار
شناسه محصول : 1202HB

 فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح افشان ترنج دار 

6,750,000 تومان

فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح ترنج ساده
شناسه محصول : 1201HB

 فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح ترنج ساده 

6,750,000 تومان

فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح یلدا
شناسه محصول :

 فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح یلدا 

6,750,000 تومان

فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح نایین
شناسه محصول :

 فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح نایین 

6,750,000 تومان

فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح ماهور
شناسه محصول :

 فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح ماهور 

6,750,000 تومان

فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح مارال
شناسه محصول :

 فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح مارال 

6,750,000 تومان

فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح لیلی
شناسه محصول :

 فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح لیلی 

6,750,000 تومان

فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح کرشمه
شناسه محصول :

 فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح کرشمه 

6,750,000 تومان

فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح صاحبقران
شناسه محصول :

 فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح صاحبقران 

6,750,000 تومان

فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح شاهکار
شناسه محصول :

 فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح شاهکار 

6,750,000 تومان

فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح شاهرخ
شناسه محصول :

 فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح شاهرخ 

6,750,000 تومان

فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح تابان
شناسه محصول :

 فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح تابان 

6,750,000 تومان

فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح پردیس
شناسه محصول :

 فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح پردیس 

6,750,000 تومان

فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح اصفهان
شناسه محصول :

 فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح اصفهان 

6,750,000 تومان

فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح فلورا
شناسه محصول :

 فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح فلورا 

13,500,000 تومان

فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته ترنج اسلیمی
شناسه محصول :

 فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته ترنج اسلیمی 

13,500,000 تومان

فرش تخفیفی گل برجسته 1200 شانه نقشه ترنج فیلی
شناسه محصول :

 فرش تخفیفی گل برجسته 1200 شانه نقشه ترنج فیلی 

13,500,000 تومان

فرش تخفیفی گل برجسته 1200 شانه طرح اسلیمی
شناسه محصول :

 فرش تخفیفی گل برجسته 1200 شانه طرح اسلیمی 

13,500,000 تومان

فرش تخفیفی گل برجسته 1200 شانه طرح اصفهان
شناسه محصول :

 فرش تخفیفی گل برجسته 1200 شانه طرح اصفهان 

13,500,000 تومان

فرش تخفیفی گل برجسته 1200 شانه طرح ترنج
شناسه محصول :

 فرش تخفیفی گل برجسته 1200 شانه طرح ترنج 

13,500,000 تومان

فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح اسلیمی
شناسه محصول :

 فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته طرح اسلیمی 

13,500,000 تومان

فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته چیست؟

فروشگاه فرش کاشانک به عنوان یکی از برترین های صنعت فرش در کاشان با وجود شرایط اقتصاد جامعه و بحث کاهش توان خرید هموطنان در خرید فرش به ویژه سری محصولات فرش 1200 شانه گل برجسته به عنوان یکی از قالی های شبه دستباف در میان دسته بندی های محصولات خود دسته بندی فرش تخفیف خورده مناسب قیمت را قرار داده است که خود شامل انواع مختلفی از فرش های تخفیف خورده و قیمت مناسب است که فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته یکی از آن هاست. حال شاید این سؤال ذهن شما را به خود مشغول کرده باشد که منظور از فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته چیست که به نوبه خود توانسته در این مجموعه نظر هموطنان را جلب نماید که در شرح آن می‌توان این گونه گفت:

به سری فرش های بافته شده با تعداد شانه 1200 گره در عرض فرش و 3600 گره در طول فرش به عنوان تراکم که به نسبت دیگر فرش های ماشینی حتی فرش 1200 شانه تراکم 3600 که با قیمت واقعی عرضه می‌شود به نسبت ارزان‌تر است، فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته می‌گویند که با وجود شرایط اقتصادی حال حاضر جامعه یکی از مقرون به صرفه ترین محصولات برای هموطنان است.

 

خصوصیات فرش های تخفیفی 1200 شانه گل برجسته

همان طور که بر این موضوع واقف هستید در خرید فرش با هر تراکمی و در هر دسته بندی باید شناخت کاملی از فرش به دست آورید و این با اطلاع و بررسی خصوصیات فرش است که امکان‌پذیر می‌گردد و بدین جهت بوده که در راستای افزایش اطلاعات شما در باب فرش تخفیفی نیز به بیان خصوصیات فرش های تخفیفی 1200 شانه گل برجسته پرداخته ایم تا بتوانید با خیالی راحت اقدام به خرید این چنین بافته هایی نمایید که به شرح زیر است:

تراکم فرش تخفیف خورده

برخلاف این که برخی از افراد معتقدند که شاید در بین خصوصیات فرش تخفیفی 1200 شانه گل برجسته به نسبت نوع تخفیف نخورده این محصول تفاوت هایی وجود داشته باشد که این محصول با قیمتی ارزان عرضه می‌شود کاملا نادرست بوده و در اصل همان خصوصیات برای این بافته به کار می‌رود و تنها به دلیل وجود یک سری از موارد بوده که این محصول جزو فرش های تخفیفی قرار گرفته است که در ادامه بدان خواهیم پرداخت؛ پس با این تفاسیر تراکم فرش تخفیف خورده 1200 شانه در اصل همانند سایر بافته هایی با این تراکم است یعنی در اصل این محصول به صورت فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته تولید می‌شود.

نوع جنس الیاف بافت

اصلی ترین عامل بر کیفیت فرش، نوع جنس الیاف بافت است که برخلاف تصور عموم در این فرش تخفیفی نیز بهترین متریال بافت به کار می‌رود که در معرفی آن می‌توان الیاف آکریلیک-هایبالک را بیان نمود. الیاف آکریلیک هیت ست شده با ویژگی های نظیر دوام و مقاومت بالا در برابر با حرارت، عدم پرزدهی و ضد حساسیت بودن و حتی انعطاف برای قسمت های برجسته و از الیاف هایبالک به سبب خاصیت واکنش پذیری که نسبت به گرما دارد و در برابر با حرارت به صورت جمع شده در می‌آید، استفاده می‌نمایند که از لحاظ کیفی این فرش را در رده بندی محصولات درجه یک قرار داده است.

تعداد رنگ به کار رفته در فرش

رنگبندی که در پالت بافت فرش قرار گرفته است در اصل عاملی بر زیبایی نقش و نگار فرش است که در سری فرش های 1200 این تعداد رنگ در اصل هشت رنگ واقعی است و فرش 1200 شانه 8 رنگ که به صورت برجسته بافت شده است را روانه بازار می‎نماید. این تعداد رنگبندی مجزا از رنگ زمینه تولیدی این محصولات است.

دستگاه بافت فرش

قطعا وقتی این چنین فرش تراکم بالایی بافت می‌شود و از الیاف نازکی با نمره نخ 36 تا 40 در آن استفاده می‌گردد، نیازمند سری فناوری های جدید و به روز بافندگی است که دقت و سرعت عمل بالای را در تولید این محصولات داشته باشد که در این بافته ها از دستگاه بافت فرش شرکت وندویل بلژیک تحت نام hcix2 استفاده می‌نمایند تا این فرش نازک که شباهتی با قالی های دستباف را دارد بدون عیب و نقص روانه بازار شود.

 

عواملی که فرش 1200 شانه گل برجسته را به صورت تخفیف خورده ارائه می‌دهد

همان طور که در بالا بدان اشاره شد به هیچ وجه باورهای نادرست این که شاید تفاوت بین ویژگی های این محصولات سبب تخفیفی شدن این بافته ها شده است، وجود ندارد و تنها عواملی که فرش 1200 شانه گل برجسته را به صورت تخفیف خورده ارائه می‌دهد مربوط به سایزبندی های محدود این محصولات و یا حتی تم رنگ زمینه یک طرح مشخص است که سبب شده تا این چنین فرشی هایی به صورت تخفیفی در اختیار خریداران قرار گیرد.

معمولا فرش های 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته یا حتی دیگر فرش های ماشینی زمانی که در خط تولید قرار می‌گیرند در تمامی ابعاد استاندارد بافت می‌شوند؛ اما در این سری از محصولات معمولا سایزبندی های که برای فروش قرار دارد تنها سه سایز رایج خرید فرش یعنی ابعاد فرش 12 متری 1200 شانه، فرش 9 و یا 6 متری است که تنها می‌توانید آن را خریداری نمایید.

در باب رنگ زمینه نیز می‌توان این گونه گفت که برخی از طرح های فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته دارای طیف های مختلفی از رنگبندی هستند؛ یعنی شامل رنگ های روشن، تیره و حتی فرش خنثی برای بافت هستند که انتخاب شما را برای خرید آسان تر می‌نماید، در حالی که در فرش تخفیفی کاشان شاید یک طرح تنها با رنگبندی محدود یعنی حتی تک رنگ زمینه آماده فروش باشد؛ فلذا بدین جهت به صورت قیمت مناسب عرضه می‌شود.

 

قیمت فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته تخفیفی

همان طور که در اطلاعات بیان شده در بالا اشاره شد قیمت فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته تخفیفی به نسبت فرش با همین تراکم مناسب تر و ارزان‌تر عرضه می‌شود و بدین جهت به عنوان فرش تخفیفی شهر فرش کاشان به فروش می‌رسد؛ اما همین قیمت مناسب به نسبت دیگر تراکم های پایین هنوز هم بالاست و دلیل آن عوامل تاثیرگذار بر قیمت فرش شامل تراکم، تعداد رنگ و نوع جنس الیاف، ابعاد و دستگاه فرش بافی است که باز هم با این وجود با خرید مستقیم و بدون واسطه دسترسی به بهترین قیمت برای شما هموطنان مهیا شده است.

 

خرید فرش ارزان قیمت 1200 شانه گل برجسته

با توجه به مطالب بیان شده در بالا و این که شما خریداران عزیز به دنبال خرید فرش ارزان قیمت 1200 شانه گل برجسته یا در اصل فرش تخفیفی هستید، پیشنهاد خرید از مجموعه فروشگاهی فرش کاشانک به شما پیشنهاد می‌شود که در راستای جلب رضایت و اعتماد مشتریان ارائه یک چنین محصولاتی را فراهم کرده است. امکان خرید فرش ماشینی مناسب قیمت در این مجموعه هم به صورت حضوری و هم به شکل آنلاین امکان‌پذیر است تا تمامی هموطنان بتوانند به این سری از محصولات به همراه گارانتی کیفیت دست یابند.

برگشت به بالا